Od 4. srpnja 2016 godine uvode se nova pravila prilikom registriranja .hr domena. Novina je da ćete moći registrirati domenu sastavljenu od jednog ili dva alfanumerička znaka, a uvode se i domene koje u svom nazivu imaju hrvatske dijakritičke znakove (č, ć, đ, š i ž).

Pravila registracije su ista kao i do sada, dakle moguće je registrirati besplatnu domenu koja za pravne osobe mora sadržavati registrirano ime, registrirano skraćeno ime ili skraćenicu od početnih slova, dok kod naplatnih domena možete zakupiti onu koju želite pod uvjetom da je nitko prije vas nije registrirao.

WWW adresa u ruci

Iz Carneta su obavijestili  da će se od 1.rujna moći i promijeniti vlasništvo naplatnih domena. S toga je vrlo važno da upišete ispravnu e-mail adresu jer će se putem nje moći izmijeniti svi podaci o vlasniku domene, postaviti domenski poslužitelji,  te će se samim time sve aktivnosti napravljene putem te e-mail adrese smatrati pravno valjanima.

Prilikom registriranja domene s dijakritičkim znakovima imajte na umu da mnogi korisnici interneta iz inozemstva nemaju tipkovnice s hrvatskim dijakritičkim znakovima, te da dobro razmislite da li vam je takva domena stvarno potrebna.