TripAdvisor je je najveća platforma za putovanja u svijetu gdje korisnici mogu pronaći željene informacije o smještaju, restoranima, odredištima i raznim drugim turističkim znamenitostima.

Prema posljednjim podacima TripAdvisor mjesečno posjeti oko 500 milijuna korisnika tražeći informacije koje ih zanimaju. Najbitniji razlog popularnosti ovog servisa su ocjene i recenzije korisnika koje pomažu da se dobiju sve relevantne informacije o nekom objektu ili usluzi.

S toga ukoliko se bavite turizmom bilo da imate hotel, vilu, apartman ili da se bavite nekom od turističkih djelatnosti obavezno morate imati svoj poslovni profil na TripAdvisoru.

Jedno od glavnih pitanja je kako rangirati bolje na ovom servisu, odnosno da se vaša usluga prikazuje prije konkurencije u rezultatima pretrage?

TripAdvisor koristi nekoliko algoritama za određivanje popularnosti – kvalitetu, vrijeme i količinu.

Kvaliteta je u biti prosječna ocjena nekog poslovnog profila na servisu. Poslovni profil s većom prosječnom ocjenom će rangirati više od onoga s nižom prosječnom ocjenom. Dakle važno je skupiti što više visokih ocjena.

Vrijeme zadnjih recenzija je drugi čimbenik u rangiranju. Novije recenzije, bilo da su one dobre ili loše, imaju veću vrijednost u prilikom rangiranja od onih starijih. Iako su i starije recenzije vidljive u pregledu recenzija, one nisu bitan faktor prilikom određivanja popularnosti nekog profila.

I zadnji čimbenik je količina odnosno ukupan broj ocjena i recenzija. Većina korisnika pročita nekoliko recenzija kako bi odvagati da li upravo ta usluga ono što traže.

Svi ovi algoritmi se uzimaju u obzir kako bi se odredila pozicija nekog profila u rezultatima pretraživanja. Primjerice profil koji učestalo dobiva bolje ocjene i recenzije će rangirati bolje od onog koji ima isti broj lošijih ocjena i recenzija. Isto tako profil koji je nedavno dobio recenzije će rangirati bolje od onog koji je recenzije dobio prije nekoliko godina.

Kako bi svoje posjetitelje ili korisnike vaših usluga pokušali nagovoriti da vam ostave recenzije TripAdvisor je razvio nekoliko servisa. Jedan od njih je ReviewExpress putem kojeg možete napraviti personalizirane predloške koje putem emaila šaljete korisnicima svojih usluga.

Tu je i Promotional Tools uslugu putem kojeg možete napraviti naljepnice, posjetnice i razne druge digitalne promo materijale kako bi privukli pažnju turista.

Ukoliko imate svoju web stranicu na nju možete postaviti TripAdvisor widget putem kojeg možete prikazati nedavne recenzije i ocjene svojih posjetitelja.

Optimizacija profila na TripAdvisoru

Prvi korak prema boljem rangiranju na TripAdvisoru je potpuna i informativna stranica profila. Provjerite jesu li sve relevantne informacije o vašem objektu ažurirane, uključujući radno vrijeme, lokaciju i kontakt podatke. Fotografije su ključne za privlačenje pažnje posjetitelja. Dodajte visokokvalitetne slike koje prikazuju prostor, jela i atmosferu vašeg objekta. To će stvoriti privlačan dojam koji privlači potencijalne goste.

Brz i profesionalan odgovor na recenzije ključan je za izgradnju pozitivnog ugleda. Bez obzira na to je li recenzija pozitivna ili negativna, odgovorite ljubazno i zahvalno. To pokazuje predanost kvaliteti usluge. Potičite zadovoljne goste da podijele svoja iskustva putem recenzija. Stavite diskretne podsjetnike u objekt ili na račune kako biste potaknuli povratne informacije. Sretni gosti često su voljni podijeliti svoja pozitivna iskustva.

Prilikom pisanja opisa objekta na TripAdvisoru koristite relevantne ključne riječi radi poboljšanja pretraživosti. Razmislite o frazama koje potencijalni gosti često koriste prilikom traženja smještaja. Potičite goste da koriste ključne riječi važne za vaš objekt u svojim recenzijama. Ove dugoročne ključne riječi dodatno će poboljšati vašu prisutnost na tražilicama.

Potičite goste da ostave recenzije nudeći im posebne pogodnosti, poput popusta na sljedeći boravak ili besplatnih dodataka. Ova taktika ne samo da potiče recenzije, već poboljšava ukupno iskustvo gostiju.

Pravilnim upravljanjem i primjenom ovih savjeta značajno možete poboljšati svoje rangiranje na TripAdvisoru. Posvetite se pružanju izvrsne usluge, potičite pozitivne recenzije i koristite strategije optimizacije kako biste dominirali na tražilicama. Vaš uspjeh ovisi o kontinuiranom angažmanu i prilagodbi strategija kako biste ostali konkurentni na sve zahtjevnijem tržištu.