Konferencija “Regenerate Europe” ima za cilj promovirati prijelaz na obnovljive izvore energije u Europi. Ova inicijativa proizašla je kao odgovor na klimatske promjene i njihove štetne posljedice, poput globalnog zatopljenja, zagađenja zraka i vode te štete koju takvo stanje nanosi ljudima i okolišu. Konferencija će se održati u Splitu 28. travnja 2023., a organizatori su Visoka škola Aspira i Terra Meera.

Mi smo izradili službenu internetsku stranicu za ovaj događaj, putem koje posjetitelji mogu saznati više o programu konferencije, govornicima i registrirati se ako žele sudjelovati.

Osnovni cilj konferencije “Regenerate Europe” jest podizanje svijesti i poticanje rasprave o hitnoj potrebi za prelaskom s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije kako bi se ublažili utjecaji klimatskih promjena. Okupljanjem stručnjaka, donositelja odluka, istraživača i dionika, konferencija ima za cilj poticati suradnju, dijeljenje znanja te istraživanje inovativnih rješenja za održivu i čišću budućnost.

Internetska stranica koju smo razvili služi kao središnje mjesto informacija za sudionike i zainteresirane osobe. Pruža sveobuhvatan pregled programa konferencije, ističući teme koje će se razmatrati, istaknute govornike koji će podijeliti svoje spoznaje te mogućnosti za umrežavanje i uključivanje u značajne razgovore. Putem sustava online registracije, sudionici mogu osigurati svoje sudjelovanje i aktivno doprinijeti raspravi o praksama održive energije.

Konferencija “Regenerate Europe” predstavlja ključno okupljanje koje ne samo da se bavi izazovima koje donosi klimatska promjena, već pruža platformu za stvaranje konkretnih strategija i saveza prema zelenijoj i otpornijoj Europi.

Tehnologije: WordPress CMS, responzivni web dizajn, PHP, HTML, Elementor