Responzivni web dizajn (RWD) je novi pristup prilikom dizajniranja i izrade web stranice, kako bi se ona mogla prikazivati na raznim uređajima: računalima, laptopima, mobilnim telefonima i tabletima…

Kako u zadnje vrijeme sve više korisnika koristi mobilne platforme za pristup internet sadržaju, potrebno je ili izraditi mobilnu verziju stranice ili koristiti responzivni dizajn stranice, kako bi taj sadržaj bio čitljiv i dostupan na bilo kojem uređaju.

Glavna karakteristika responsive web designa je njegovo prilagođavanje bilo kojoj rezoluciji zaslona tj. prikaz web stranice se širi i sužava, a raspored i veličina slike i slova se prilagođavaju zavisno o uređaju na kojem se stranica i pregledava.

Responzivni web dizajn je baziran na tri segmenta, a da bi se web lokacija ispravno prikazivala potrebno je pravilno implantirati sve tri segmenta.

  • Responzivna fluidna mreža je temelj svih ovakvog pristupa dizajniranja. Ona koristi relativno dimenzioniranje sadržaja prema zaslonu na kojem se sadržaj pregledava. Putem CSS-a relativno pozicioniramo elemente u postotcima umjesto u pikselima što je bio slučaj kod klasičnog web dizajna.
  • Prijelomne točke su drugi segment u RWD-u. Putem njih detektira se rezolucija uređaja koji pristupa stranici i ovisno o tome renderira sadržaj na web stranici.
  • Fleksibilne slike vam omogućavaju da se slike na stranici prikazuju točno onolike kolike vi želite na određenom uređaju. Ovdje koristimo opciju skaliranja slika, pa primjerice ako postavimo širinu slikovni element zauzima 100% spremnika onda će web preglednik sliku smanjiti i proširiti ovisno o spremniku.

U prošloj godini oko 15% posjetitelja koristilo je mobilne uređaje za pristup sadržaju, a u tekućoj godini se očekuje da će taj trend još više rasti, s obzirom na sve veću dostupnost takvih uređaja.  Mnogi poznati web siteovi (Microsoft, BBC, Time…) su prešli upravo na ovakav dizajn.