Title tag ili naslovna oznaka je iznimno važan SEO čimbenik na vašoj web lokaciji. Ukoliko nemate ovu oznaku ili koristite onu koja nije unikatna to će se negativno odraziti na rezultate pretraživanja.

Kako koristiti Title tag i ispravno ga optimizirati?

Ova oznaka se nalazi u HTML-u u head dijelu svake web stranice i pretraživačima daje na uvid o temi i kontekstu koji ta stranica obrađuje. Ona je važna jer upravo nju pretraživači prikazuju u rezultatima pretrage i ona je link s rezultata pretrage na vašu stranicu. Naslovna oznaka ne mora biti odmah vidljiva u obliku teksta na stranici jer se ne radi u biti o vizualnom elementu.

No sam title tag sam po sebi nije od iznimnog značaja za rangiranje neke stranice pogotovo ako na toj stranici imate nekvalitetan sadržaj.

Kako bi optimizirali ovu oznaku prvo proučite sadržaj te web stranice jer naslovna oznaka na početnoj stranici vaše web lokacije je potpuno drukčija o primjerice te oznake na stranicama proizvoda.

Ukoliko imate web lokaciju s mnogo podstranica ponekad je teško napisati unikatne title tagove. U pravilu trebalo bi koristiti u gornjoj razini općenitije naslovne oznake i postavljati konkretnije kako se ulazi u dubinu web lokacije. Možete ponavljati neke riječi ili fraze, ali bi one trebale biti detaljnije kako se dublje ulazi u site.

Relevantnost unutar stranice

Title tag je najmoćniji kada ga se koristi u kombinaciji s alt oznakama, opisima, URL-u i ostalim elementima web stranice. Važno je da u title tagu pišu informacije o sadržaju koji se nalazi na stranici.

Čak i ako napišete oznaku koja ima dobar CTR posjetitelj će je vrlo brzo napustiti stranicu ukoliko na njoj ne nađe informacije koje traži. Trebali bi koristiti riječi u naslovnoj oznaci koje se koriste i u ostalim dijelovima stranice kako bi dali kontekst cijelom sadržaju.

Koristite unikatne naslovne oznake

Naslovne oznake koje nisu unikatne pretraživači poput Googlea i Binga će u pravilu ignorirati. Ako više stranica ima isti title tag u rezultatima pretrage će biti samo jedan rezultat. S toga je važno da svaka oznaka bude unikatna. U Google serach console će te biti obaviješteni ukoliko imate duplicirane naslovne oznake pa te stranice proučite i oznaku im izmijenite.

Koristite dinamične naslovne oznake

Ukoliko imate veliki web site poput web trgovine s mnogo proizvoda onda je ručno pisanje title taga poprilično zahtjevan posao. Srećom većina platformi automatski može generirati dinamične naslovne oznake ovisno o sustavu.

Tako stranice proizvoda mogu automatski povući naslov iz baze podatka npr. u obliku Naziv proizvoda – kategorija proizvoda. Ukoliko imate proizvode koji se razliku po nekim varijacijama poput veličine ili boje onda i njih možete unijeti u title tag.

Napravite analizu ključnih riječi

Iako imate odličan sadržaj on može proći neopažen ukoliko niste u njemu niste prilagodili ključne riječi. Isto vrijedi i za naslovne oznake – vrlo važno je znati koje fraze posjetitelji koriste kako bi ih iskoristili prilikom pisanja oznake.

Cilj je napisati optimiziranu oznaku naslova s ključnim riječima koje se pretražuju ali da ona bude u skladu sa sadržajem na toj stranici. Vaš fokus bi trebao biti da oznaka odgovara pitanju ili želji osobe koja nešto pretražuje.

Imajte na umu da trenutno Google prikazuje 70ak znakova i da korisnici neće vidjeti znakove nakon tih 70 znakova. Title tag mora biti izravan, sažet i na prvo mjesto stavite važnije ključne riječi.

Ovo samo jedan od elemenata SEO optimizacije i da ukoliko niste obratili pozornost na ostale čimbenike teško ćete moći rangirati neku stranicu na prvim stranicama rezultata pretrage.