Opis

Blue Cave Travel organizira jednodnevne izlete u Modru špilju na Biševu. Za naručitelja smo napravili CMS internet stranicu na koju je integriran sustav za rezervaciju izleta. Plaćanje se vrši putem PayPal-a ili putem NoStress platforme.

 

Tehnologija: UI/UX, WordPress, PHP, JavaScript, CSS3, jQuery, Ajax, responzivni dizajn, višejezičnost